Faktem jest ze woda z opadów przy zbiorniku 1m3 wystarcza na tydzień...... góra dwa przy codziennym podlewaniu kilku rabatek z kwiatkami wraz z tymi na balkonie.
Trawnika niestety to nie obejmuje gdyż pomysł ze zbiornikiem ma za zadanie raczej wspomóc lub odciążyć wodociągi a nie je zastąpić.
Oprócz dualnej instalacji raczej uzgodnij z wodociągami założenie drugiego wodomierza który pozwoli odliczyć ci koszty kanalizacji.- W naszej gminie wodę opadową należy właśnie zagospodarować na własnym terenie więc i tak trzeba budować studnie chłonne.
- Planowałem bardziej zbiornik o wielkości 8-10m3 aby przy ulewnych deszczach dużo tej wody nazbierać. Nie rozwiązuje to jednak dalej tematu wody, która musi być zagospodarowana gdy zbiornik sie wypełni.
- Trawnika nie będzie bo teren pochylony i zadrzewiony, ale będzie dużo krzewów i kwiatów. Do tego ochlapać samochód lub dwa przed domem coś wyczyścić karcherem itp... Chciałbym zagospodarować jakoś tą wodę opadową, mam 260m2 dachu.Od kiedy gromadzę wodę wlewając ją do konewki aby podlać rabatkę jest ona zielonkawa, lecz oprócz typowych siatek na zakończeniach rur spustowych nic innego nie stosuję tak więc nie ma co się dziwić.
Ze względu na to właśnie co do chlapania samochodu to można tym raczej go pobrudzić.
, no może do umycia w sam raz ale końcowe płukanie to tylko kranówka. Inaczej po paru dniach chmara muszek będzie miała na czym przesiadywać.
- Koszt wody w gminie to niestety 28PLN (4 miejsce w Polsce w zeszłym roku)
Przy dzisiejszych cenach wody zgromadzenie rocznie z opadów 2 lub 3 pełnych zbiorników o pojemności 2m3 daje nam 6m3 wody czyli oszczędności rzędu 20 - 30zł.
Mówię tu o pojemności wody która będzie spożytkowana na podlewanie a nie na tej która w pory jesienne lub wiosenne zapełni nam zbiornik powodując następnie uruchomienie rozsączania z powodu przelewania się wody.
Mając na uwadze wodę z rynien którą według przepisów w niektórych częściach kraju musimy zagospodarować na swojej działce, tak czy inaczej stosując zbiornik musimy zadbać o studnię chłonną lub inną formę zagospodarowania nadmiaru wody.
Myślę, że zielenienie można załatwić zakopaniem zbiornika w ziemi. Myślałem aby zakupić betonowy zbiornik 10m3 i zakopać go z metr ppg.
Podzwonię i popytam jednak ile by takie wiercenie kosztowało. Problem w tym, że na wiercenie studni potrzebne jest Pozwolenie NB a ja już mam serdecznie dość tej kobiety ze Starostwa jak i całego Urzędu. Wymogi określa Rozporzadzenie M. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Cześć wymagań dotyczy ujęć wody przeznaczonej do spożycia.
§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m,
2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
2. Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5.
§ 32. 1. Obudowa studni kopanej, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody, a złącza elementów obudowy powinny być należycie uszczelnione. Przy zastosowaniu kręgów betonowych warunek szczelności uznaje się za spełniony, jeżeli wykonane zostanie ich spoinowanie od wewnątrz na całej wysokości studni, a ponadto od zewnątrz do głębokości co najmniej 1,5 m od poziomu terenu.
2. Część nadziemna studni kopanej, niewyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,9 m od poziomu terenu oraz być zabezpieczona trwałym i nieprzepuszczalnym przykryciem, ochraniającym wnętrze studni i urządzenia do czerpania wody.1. Jak ustrzec się "zakwitu wody" w zbiorniku jeżeli będzie zbierał deszczówkę?
Pomyślałem, że można by wkopać taki zbiornik 10 m3 ale czy woda tam magazynowana nie stęchnie?\

2. Zrobiłem błąd.
Instalator przekonał mie do poprowadzenia do punktu poboru dwóch rur (woda wodociągi i szara) mówił, że sobie przełączę w razie czego ręcznie.
NIe zbystrzyłem się przez telefon i w dalszym ciągu mam instalację nieautomatyczną. Może chociaż podłaczyć 2 rury do jakiegoś trójnika z zaworem, który pozwala na przełazanie pomiędzy zasilaniem z jednego lub drugiego źródła?
Tylko będę miał problem z zabudowaniem tego.
Miało być schowane wszystko pod styropianem www a teraz będzie potrzebna skrzynka rewizyjna jakaś.
3. Część nadziemna studni kopanej, wyposażonej w urządzenie pompowe, powinna mieć wysokość co najmniej 0,2 m od poziomu terenu. Przykrycie jej powinno być dopasowane do obudowy i wykonane z materiału nieprzepuszczalnego oraz mieć nośność odpowiednią do przewidywanego obciążenia.
4. Teren otaczający studnię kopaną, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

§ 33. Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury należy zabezpieczyć w sposób określony w § 32 ust. 4, a przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną należy uszczelnić.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

HYDRAULIK WARSZAWA
hydr2.jpg
hydr4.jpg
hydr5.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one